تفاوت کاشی استخری با کاشی سرامیک معمولی چیست؟

تفاوت کاشی استخری با کاشی سرامیک معمولی چیست؟

dchtilegroup
در تاریخ 8 سپتامبر 2021

کاشی استخری کاشی استخری دارای جذب آب صفر(کم تر از 5/0 درصد) است ، در مقابل یخ زدگی مقاوم است و در حالت عادی از سطح کار جدا نمی شود اما کاشی معمولی جذب آب دارد و از محل نصب به مرور جدا می شود. در یک آزمایش ساده میتوان کاشی معمولی و کاشی استخری را روی میز و از طرف پشت آن که لعاب ندارد گذاشت و روی آن چند قطره و یا یک قاشق آب ریخت. بعد از چند دقیقه سرامیک معمولی آب را به خود جذب می کند اما سرامیک استخری تا هر زمان که باشد آن آب را در پشت خود نگه می دارد مگر اینکه آب ...

ادامه مطلب