مزایای چسب کاشی نسبت به ملات سیمان چیست؟

مزایای چسب کاشی نسبت به ملات سیمان چیست؟

dchtilegroup
در تاریخ 8 سپتامبر 2021

مزایای چسب کاشی نسبت به ملات سیمان چیست؟ استفاده از چسب کاشی نه‌تنها موجب افزایش سرعت اجرای پروژه می‌گردد بلکه باعث بهبود ظاهری کاشی‌کاری نیز می‌شود. از سوی دیگر برای استفاده از چسب کاشی نیازی به مهارت بسیار بالا نبوده و نهایتاً احتمال بروز مشکلاتی همچون کنده‌شدن کاشی نیز پایین می‌آید. سهولت اجرا: در هنگام استفاده از چسب کاشی نیازی به مهارت ترکیب سیمان با شن و ماسه با نسبت دقیق وجود ندارد. از سوی دیگر با قرار دادن چسب بر روی دیوار یا سطح موردنظر زمان انجام پروژه به‌شدت کاهش می‌یابد. افزایش کیفیت اجرا: به دلیل امکان جابه‌جایی کاشی‌ها پس از چسبانیدن بر روی سطوح تراز کردن آن‌ها با دقت ...

ادامه مطلب