اسکای A6

اسکای A6

dchtilegroup
در تاریخ 8 سپتامبر 2021

  نام طرح: اسکای A6 سایز: 29*29 رنگ: آبی نوع لعاب: براق نوع: پرسلان سطح کار: صاف نوع برش: کالیبره (رکتیفای) کاربرد: فضای استخری، جکوزی و سونای بخار

ادامه مطلب
اسکای A5

اسکای A5

dchtilegroup
در تاریخ 8 سپتامبر 2021

  نام طرح: اسکای A5 سایز: 29*29 رنگ: آبی نوع لعاب: براق نوع: پرسلان سطح کار: صاف نوع برش: کالیبره (رکتیفای) کاربرد: فضای استخری، جکوزی و سونای بخار

ادامه مطلب
اسکای A4

اسکای A4

dchtilegroup
در تاریخ 8 سپتامبر 2021

  نام طرح: اسکای A4 سایز: 29*29 رنگ: آبی نوع لعاب: براق نوع: پرسلان سطح کار: صاف نوع برش: کالیبره (رکتیفای) کاربرد: فضای استخری، جکوزی و سونای بخار

ادامه مطلب
اسکای A3

اسکای A3

dchtilegroup
در تاریخ 8 سپتامبر 2021

  نام طرح: اسکای A3 سایز: 29*29 رنگ: آبی نوع لعاب: براق نوع: پرسلان سطح کار: صاف نوع برش: کالیبره (رکتیفای) کاربرد: فضای استخری، جکوزی و سونای بخار

ادامه مطلب
اسکای A2

اسکای A2

dchtilegroup
در تاریخ 8 سپتامبر 2021

  نام طرح: اسکای A2 سایز: 29*29 رنگ: آبی نوع لعاب: براق نوع: پرسلان سطح کار: صاف نوع برش: کالیبره (رکتیفای) کاربرد: فضای استخری، جکوزی و سونای بخار

ادامه مطلب
اسکای A1

اسکای A1

dchtilegroup
در تاریخ 7 سپتامبر 2021

  نام طرح: اسکای A1 سایز: 29*29 رنگ: آبی نوع لعاب: براق نوع: پرسلان سطح کار: صاف نوع برش: کالیبره (رکتیفای) کاربرد: فضای استخری، جکوزی و سونای بخار

ادامه مطلب
پول A4

پول A4

dchtilegroup
در تاریخ 7 سپتامبر 2021

  نام طرح: پول A4 سایز: 32*32 رنگ: آبی نوع لعاب: براق نوع: پرسلان سطح کار: صاف نوع برش: کالیبره (رکتیفای) کاربرد: فضای استخری، جکوزی و سونای بخار

ادامه مطلب
پول A3

پول A3

dchtilegroup
در تاریخ 7 سپتامبر 2021

  نام طرح: پول A3 سایز: 32*32 رنگ: آبی نوع لعاب: براق نوع: پرسلان سطح کار: صاف نوع برش: کالیبره (رکتیفای) کاربرد: فضای استخری، جکوزی و سونای بخار

ادامه مطلب
پول A2

پول A2

dchtilegroup
در تاریخ 7 سپتامبر 2021

    نام طرح: پول A2 سایز: 32*32 رنگ: آبی نوع لعاب: براق نوع: پرسلان سطح کار: صاف نوع برش: کالیبره (رکتیفای) کاربرد: فضای استخری، جکوزی و سونای بخار

ادامه مطلب
پول A1

پول A1

dchtilegroup
در تاریخ 7 سپتامبر 2021

نام طرح: پول A1 سایز: 32*32 رنگ: آبی نوع لعاب: براق نوع: پرسلان سطح کار: صاف نوع برش: کالیبره (رکتیفای) کاربرد: فضای استخری، جکوزی و سونای بخار

ادامه مطلب